Αύξηση των τιμών ξύλου και χάλυβα

Αγαπητοί πελάτες

Προσπαθήσαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα να καθυστερήσουμε αυτή την αύξηση των τιμών. Ωστόσο, η παγκόσμια έλλειψη πρώτων υλών, η επακόλουθη αύξηση των τιμών και το υψηλότερο κόστος μεταφοράς δυστυχώς μας καθιστούν αδύνατο να διατηρήσουμε τις προηγούμενες τιμές μας.


Καθώς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να παραμελήσουμε την ποιότητά μας, είμαστε πλέον δυστυχώς αναγκασμένοι να αναπροσαρμόσουμε τις τιμές μας.

Ωστόσο, έχουμε και κάποια καλά νέα! Οι "παλιές" τιμές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου. Χτυπήστε λοιπόν τώρα και εξασφαλίστε τις προηγούμενες τιμές μας!

Holzpreis Erhöhung pamo

Πηγή: https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/kupfer-oel-holz-der-neue-rohstoff-fluch-rekordpreise-lasten-auf-den-gewinnerwartungen-der-deutschen-industrie/27171944.html


Stahlpreis Erhöhung pamo

Πηγή: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/handelsblatt-jahrestagung-zukunft-stahl-der-aktuelle-boom-truegt-der-stahlbranche-droht-schon-der-naechste-absturz/26992484.html